• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • INFORMATION

   DAM – MONT Industrija d.o.o.
   Bulevar Oslobođenja 127, I sprat, br. 5
   21102 Novi Sad
    
   Adresa za prijem pošte:
   s. Dvorište, 35215 Stenjevac
    
   Proizvodnja:
   s. Dvorište, 35215 Stenjevac
   Tel: +381-35-8633-211
   Fax:+381-35-8633-074
    
    
   Prodaja:
   Tel: +381-35-8633-211
   Komercijalni direktor: Radojica Trojanović
  •  

  •  
  • Mašine za rudarsku industriju

  •  

   Projekti u rudarskoj industriji predstavljaju kompleksne poduhvate i izazov su za sve uključene strane. Kompanija Dam-Mont je svoj prvi veliki projekat u ovoj oblasti izvela 2006. godine, proizvodnjom kompletnog pokretnog pretovarivača sa trakom za krajnjeg korisnika REK Bitola u Makedoniji.

   U narednih pet godina, za površinske kopove širom sveta, u Srbiji, Bugarskoj, Brazilu, Turskoj, proizveden je i uspešno instaliran veći broj mašina, kao što su:

   • Odlagači
   • Eskavatori
   • Drobilice
   • Transportni sistemi
   • Različite komponente

   Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za sečenje, savijanje, zavarivanje i kranskim kapacitetima, izrađujemo čelične konstrukcije velikih gabarita. Takođe, Dam-Mont poseduje izuzetno bogat mašinski park kao i sopstvenu livnicu, tako da samostalno proizvodi najveći deo mašinskih komponenti koje se ugrađuju u ove mašine.

   Značajno mesto zauzima proizvodnja rezervnih delova -  guseničnih ploča, zupčanika, bubnjeva, pogonskih mehanizama, kofica bagera, kao i rezervnih delova za drobilice (više u dokumentu u PDF formatu na stranici download).

   Dam-Mont je 2009. godine prikazao svoje kompetence prilikom proizvodnje i kompletne montaže odlagača i kliznog vagona, za krajnjeg korisnika EPS Kostolac, što je obuhvatalo i instalaciju upravljačkog sistema, sa elektronikom i hidraulikom.

   Treba napomenuti da kompanija Dam-Mont poseduje sopstvene transportne i logističke kapacitete, čime se zaokružuje kompletan proces proizvodnje, isporuke i montaže mašina za rudarsku opremu.

  •  
  •  
   •  
    • Izrada i montaža odlagača ARS 2000 i kliznog voza, TKF, TE Kostolac, 2007-8
   •  
    • Odlagač ARS 2000, detalj: gusenica
   •  
    • Izrada odlagača i kliznog voza ARS 1800, TKF, Collolar, Turska 2010-1.
   •  
    • Odlagač ARS 1800, detalj: trakasti transporter
   •  
    • Pokretni pretovarivač, TKF, Reik Bitola, 2007.
   •  
    • Gusenična platforma T300 - kompletna proizvodnja i montaža (2012)
   •  
    • Gusenična platforma (Transportraupe) T1250, naručilac ThyssenKrupp, krajnji korisnik SENTINEL, ...
   •  
    • Bager sa koficama
  •  
  •  
    • Rezervni delovi
    • Adobe PDF [0.03MB ]
  •